Procedure for optagelse på venteliste i NSK 

 

Formålet med nedenstående prioriteringsregler er at skabe en ensartet og konsistent tilgang til ventelisten under hensyntagen til NSK-medlemmer, andelsbeviser og den eksterne venteliste.

 

I NSK prioriterer vi egne medlemmer med andelsbevis først. Det betyder, at ønsker et af vores egne medlemmer med andelsbevis en plads, er vedkommende som udgangspunkt første prioritet. Herefter prioriterer vi egne medlemmer uden andelsbevis. Eksterne, som ønsker en havneplads, bliver prioriteret, hvis ingen egne medlemmer ønsker en plads. Herefter prioriteres de efter bopælskommune, bådstørrelse og ønske til havn.

 

Prioriteringsreglen ser ud som følger:   

 

Første prioritering er eksisterende medlemmer med andelsbevis. Her gælder 3 kriterier for at få tildelt en plads; 1). Anciennitet på listen, 2). Bådstørrelse, 3). Ønske til havn.

 

Anden prioritering er eksisterende medlemmer uden andelsbevis. Her gælder 4 kriterier; 1). At et medlem med andelsbevis ikke ønsker tilbud om bådplads, 2). Anciennitet på listen, 3). Bådstørrelse, 4). Ønske til havn.    

 

Tredje prioritering er eksterne uden medlemskab. Her gælder at interne medlemmer m/u andelsbevis ikke ønsker tilbud om bådplads og herefter 1.) Anciennitet på listen, 2). Bopælskommune, 3). Bådstørrelse, 4). Ønske til havn.

 

Kontakter

  • Hvis du blot ønsker at flytte plads i egen havn, skal du kontakte din egen pladsmand.
  • Hvis du ønsker at skifte plads fra én af NSKs egne havne til en anden, skal du kontakte pladsmanden i den pågældende havn, som du ønsker at skifte til.
  • Hvis du er ny og ønsker en plads eller andelsbevis, skal du kontakte vores hovedkasserer.

 

Pladsmand Kanalhavnen, Simon Aabye: pladsmand.kh@nsk.dk

Pladsmand Inderhavnen, Poul Elvig: jpelvig@stofanet.dk

Pladsmand Yderhavnen, René Bentsen-Petersen: pladsmand.yh@gmail.com

Hovedkasserer, Erik Hansen: kas@nsk.dk