2022 01.01.2022  -  31.12.2022
Vejledning

Grundlæggende sejlads (Aften)
Aftensejlads hvor der sejles på en hverdagsaften
Tilmeld/Læs mere - (0)

Sommer plads Kanalhavnen (Som)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Loftrum Kanalhavnen (Loft)

Loft rummene er placeret over klubhuset i kanalhavnen.

Medlemmer der har andelsbevis i kanalhavnen har fortrinsret til loftrummene.

Loftrummene kan kun tildeles af kasseren 

Tilmeld/Læs mere - (0)