ÅRETS KLUBKAMMERAT

Årets klubkammerat 2023 - Mads Frederiksen og Henrik Stenholm Møller

Årets klubkammerat 2022 - Michael Nielsen


 Årets klubkammerat 2021 - Kai A. Madsen

 

 Årets klubkammerat 2020 - Kjeld Leo Nielsen

 
Årets klubkammerat 2019 - Palle Østergaard
 
 
Årets klubkammerat 2018 - Niels Dolmer
 
 
Årets klubkammerat 2017 - Poul Elvig
 
 
 
 
 
 
Årets Klubkammerat 2016 - Kim Svare 
 
Næstved Sejlklub uddeler hvert år prisen som ”Årets klubkammerat”.
 
Baggrunden er, at HB mener det er vigtigt at honorere og påskønne det gode frivillige arbejde som vi som forening er helt afhængige af for at kunne fungere som en god og forening, hvor medlemmerne har lyst til at være.
 
Prisen som Årets klubkammerat gives som en anerkendelse til et medlem i Næstved Sejlklub som i det forløbene år i klubregi har udmærket sig på særlig positiv vis.
 
Den positive udmærkelse kan eksempelvis havde været udvist i form af en særlig hjælpsomhed i klubregi eller til en adfærd, hvor personen på særlig vis har bidraget til fremme af klubbens interesser.
 
Alle medlemmer i Næstved Sejlklub kan overfor hovedbestyrelsen fremsende en motiveret indstilling af en eller flere kandidater til prisen som ”Årets klubkammerat”.
 
Hovedbestyrelsen afgør, hvem der skal være ”Årets klubkammerat”.
 
Udover de kandidater, som medlemmerne indstiller har hovedbestyrelsen selv mulighed for at udpege en kandidat.
 
Som en del af prisen som Årets klubkammerat – overrækkes en gave til en værdi af ca. 500 kr.
 
Der er blandt NSK’s medlemmer typisk mange potentielle kandidater der alle lever op til kriterierne for at blive årets klubkammerat. Vi er på den måde i en privilegerede situation, hvor der generelt er mange ildsjæle der brænder for at hjælpe hvor der måtte være brug for det.
 
Denne ildhu blandt medlemmerne vil vi gerne påskønne ved at give en pris som ”Årets klubkammerat”.
 
Prisen som ”Årets klubkammerat” gives i
 
2016 til Kim Svare
2017 til Poul Elvig
2018 til Niels Dolmer
2019 til Palle Østergaard
2020 til Kjeld Leo Nielsen
2021 til Kai A. Madsen
2022 til Michael Nielsen
2023 til Mads Frederiksen og Henrik Stenholm Møller

Prisen som Årets klubkammerat bliver overrakt på klubbens Hovedgeneralforsamling
 
Sejlerhilsen
Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub