Velkommen til Næstved Sejlklubs hjemmeside

Næstved Sejlklubs fantastiske beliggenhed ved Smålandsfarvandet samt klubbens gode faciliteter danner en perfekt ramme for fritidssejlads, uanset om du besøger os som gæstesejler, eller du er på udkik efter en fast havneplads.


To af sejlklubbens tre havne er placeret i det idylliske Karrebæksminde. Du kan enten vælge Yderhavnen på den vestlige side af Enøbroen, eller du kan passere broen og lægge til i Inderhavnen. Du kan også vælge at sejle ind ad den smukke Karrebæk fjord til Kanalhavnen som er beliggende ved starten af den kunstigt gravede kanal til Næstved by. Alle tre havne vil byde dig velkommen med gode havnepladser og hyggelige grill- og opholdsmuligheder.

Næstved Sejlklub tilbyder et aktivt foreningsliv og ledige havnepladser i sine tre havne til yderst konkurrencedygtige priser. Vi råder bl.a. selv over en 20 tons kran og aflåst beddingsplads.

Hvis du ikke selv har båd, er der mulighed for at blive aktiv sejler via klubbens sejlerskole eller Jolleafdeling. Klubben råder over joller og kølbåde som du kan få adgang til og få mulighed for at lære at sejle under kyndig instruktion.

Vi glæder os til at se dig i klubben.

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub

Link til direkte kamera på Karrebæksmindebroen, hvor du bl.a. kan se den aktuelle strømretning og betydningen af lyssignalerne på broen i forbindelse med broåbninger http://www.naestvedport.dk/karrebaeksmindebroen.aspx 

Nyheder