Vejledning

Ordensregler kan findes HER.

LOGO DESIGN

Næstved Sejlklubs Logo (Våbenskjold)
Næstved sejlklubs våbenskjold består af en nøgle, anker og en krone.
 
Nøglen ses også i Næstved kommunes våbenskjold. Nøglen er Skt. Peters nøgle og et minde om, at byen voksede op i ly af Skt. Peters kloster. Ankeret symboliserer at det er en sejlklub.
 
Kronen i våbenskjoldet er sandsynligvis et fortegnet tiara, pavekrone eller en kongekrone og menes at symbolisere uafhængighed til kirken.
 
Logoets farver
Våbenskjolet er ensfarvet blå placeret på hvid baggrund - alternativt ved brug af "negativt" logo, helt i hvidt, på en farvemættet baggrund. Våbenskjoldet kan også gengives i sort ved tryk af annoncer i gråskala
 
 
 
CMYK: 100/81/35/22
Phantone: 534C
RGB: 21/60/120
HTML: 153C66
 
Typografi
Typografi i logoet (tekst i forbindelse med våbenskjoldet) anvendes Calibri. I breve anvendes Calibri 36 som Næstved Sejlklub og underafdeling Calibri 18.
 
Se eksempel på brevpapir:
 
 
 
Respektafstande
Respektafstand er den bestemte afstand, der skal være mellem logoet og øvrige elementer, når logoet placeres alene.
Respektafstanden er ca. 1 cm hele vejen rundt
 
Størrelser
Logoet findes i forskellige størrelser til forskellige medier.
 
Hent diverse billedfiler herunder:

BESEJLING

Anløbes dag og nat, inderhavnen dog kun om dagen, når broen åbnes. Strømmen i anduvningsfarvandet følger overvejende vindens retning, men påvirkes også af udgående strøm fra Karrebæksminde.
Strømmen gennem havnen påvirkes stærkt af vindforholdene og kan løbe 4-5 knob. I roligt vejr skifter den regelmæssigt hver 6½ time og løber 1-3 knob.
Skibe uden motor frarådes anløb mod udgående strøm. Ved vestlig vind og indgående strøm skal man passe meget på ikke at løbe mod broen.
Skibe, der har strømmen imod, skal vente på skibe, der har medgående strøm.
Der må kun sejles med den for sikker manøvrering nødvendige fart.