Alle medlemmer med ledsager inviteres til at deltage i standernedtagningen.

Standernedtagningen markerer sæsonafslutningen. Traditionen tro foregår den fælles standernedtagning i Kanalhavnen på Ydernæs.

Vi mødes omkring standeren i Kanalhavnen. Efterfølgende vil der være lidt forfriskning i Kanahavnens klubhus.

For nye medlemmer kan jeg oplyse, at standersætning og -nedtagning er for alle og er en fælles klubaktivitet. Standernedtagningen om efteråret forgår altid med Kanahavnen som ramme og Standersætningen om foråret foregår altid med Inderhavnen, som ramme.

Mød op og vær med til at festligholde en god klubtradition.

 

På vegne af Hovedbestyrelsen.

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub