Standerhejsning den 7. april 2024 kl. 14 i Inderhavnen


Alle medlemmer med ledsager inviteres til standerhejsning den 7. april 2024 kl. 14 i Inderhavnen i Karrebæksminde.

Mød op og vær med til at skabe en god stemning omkring startskuddet for sæsonstart 2024.

 

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub