Standerhejsning den 23. april 2023 kl. 14 i Inderhavnen


Alle medlemmer med ledsager inviteres til standerhejsning den 23. april 2023 kl. 14 i Inderhavnen i Karrebæksminde.

Mød op og vær med til at skabe en god stemning omkring startskuddet for sæsonstart 2023.

 

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub