Kapsejladsudvalget er blevet udvidet i løbet af vinteren. Kurt Henriks og Bjørn Bjergsted har meldt sig under fanerne.

Kurt har lavet et nyt program til beregning af resultaterne der er noget nemmere at gå til end det vi har brugt de sidste år så nu kan alle være med.

Vi har fået sponsoreret en VHF så vi vil forsøge at lave nedtælling til starten via VHF’en. Mere on det senere.

Vi vil som tidligere også invitere både uden måler brev til onsdagssejladserne så der forhåbentligt er flere der efterfølgende får løst til at sejle rigtig kapsejlads.

Vi vil forsøge at genopfriske en gammel tradition i NSK ved at starte og slutte sæsonen med en respitsejlads (respitten forud). Vi har derfor lagt to sejladser i kalenderen nemlig lørdag den 4 maj med start klokken 09:30 og lørdag den 21 september også med start klokken 09:30. Det kræver naturligvis at der er interesse og tilstrækkelig tilslutning. 

Vi mangler stadig en kaffe/madmor så hvis nogen kender nogen så er der mulighed for en lille forretning efter hver sejlads

Tilmeldingsblanket til respitsejladsen og onsdagssejladserne er vedhæftet

Vi har lagt kapsejladsdagene ud på NSK’s hjemmeside men for at gøre det nemt er de vigtigste datoer her:

  • Sæson opstart med respitsejlads lørdag den 4. maj
  • Første onsdagssejlads onsdag den 8. maj 
  • Smålandshavet rundt lørdag den 15. juni
  • Klubmesterskab lørdag den 7. september
  • Sidste onsdagssejlads onsdag den 11. september
  • Sæson afslutning med respitsejlads lørdag den 21. september

Vi håber at se rigtig mange sejlere til sejladserne i 2024 så gør endelig reklame for sejladserne som jo altid afsluttes med hyggeligt samvær i Skipperstuen.

Med Mange Hilsener Kurt, Bjørn og Peter