Stort tillykke til dig og resten af Næstved Sejlklub!
Næstved Sejlklub har vundet en stor sejr. Byrådet i Næstved Kommune har besluttet at ”frede” Ydernæs og placere Næstved Havn ved Stenbæksholm.
Det betyder at mange års usikkerhed om klubbens fremtid på Ydernæs nu er forbi. Byrådet vil give klubben mulighed for at få opfyldt sine ønsker om større albuerum og udvidelse af beddingspladsen på Ydernæs.
Jeg er personligt utrolig glad for dette resultat og takker alle der har medvirket til at argumentere for at sejlklubben kan blive på Ydernæs.
For at undgå igen at komme i samme situation, har hovedbestyrelsen rettet henvendelse til Næstved Havn, og har ytret ønske om at overtage de arealer som klubben nu lejer sig ind på hos Næstved Havn. Sejlklubben griber på den måde de politiske signaler om, at man er parat til at skille sig af med de aktiver som ikke direkte relaterer sig til havnedriften. Hovedbestyrelsen afventer således et politisk svar inden der kan disponeres videre omkring en udvidelse af beddingspladsen.

 

Hovedgeneralforsamling.
Den 14. juni 2021 blev der afholdt hovedgeneralforsamling. Der var 39 fremmødte og vi havde en hyggelig hovedgeneralforsamling med god stemning.
Datoen for afholdelse af hovedgeneralforsamlingen var på grund af restriktioner for smitte med covid-19, flyttet fra den 25. januar 2021. Materialet og procedurer for forslag m.m. var låst fast og relaterede sig til den oprindelige dato. Udover de faste punkter med beretning, valg, regnskab og budget blev det besluttet at ændre vores vedtægter så det fremover er et krav om som minimum at ansvars forsikre sin båd. Derudover blev Kjeld Leo Nielsen fra Kanalhavnen hyldet som årets klubkammerat 2020. Sort tillykke til Kjeld, og til Ejvind Bodal og Leif Petersen som på fineste vis også var nomineret til posten.
Jeg oplyste på hovedgeneralforsamlingen, at denne valgperiode er min sidste som formand og jeg ikke genopstiller ved næste ordinære hovedgeneralforsamling. Det skal understreges, at årsagen til min beslutning ikke skyldes nogle former for konflikter eller uro.
Hovedbestyrelsen har desværre ikke kendskab til en formandskandidat, der vil overtage posten. Der er selvfølgelig noget tid endnu, men jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre mulige kandidater, der går med sådanne overvejelser - til at rette henvendelse til mig så jeg kan være behjælpelig med at få afklaret, hvad det indebærer at være formand. Det er vigtigt at sikre, at der kommer en kandidat. Dette vil give ro og god tid til at give bedst muligt grundlag for overvejelser og valg af ny formand. Så hold jer ikke tilbage men kontakt mig på mobil 51272787 eller på mail tt@nielsen.mail.dk
Læs referatet og materialet fra Hovedgeneralforsamlingen, på vores hjemmeside https://nsk.dk/referat-hovedbestyrelsen
 

Klubliv

Jeg glæder mig over at der i alle klubbens afdelinger og udvalg er en super god klubstemning og godt humør. Alle steder er der gode og velfungerende afdelingsbestyrelser med glade og tilfredse medlemmer. Alle vores pladser er optaget og vi har for første gang i mange år ventelister for at få adgang til en bådplads. Samme tendens ser man også i resten af landet. Det er en helt unik situation for sejlsporten. Selvom der er ventelister skal vi værdsætte og vedligeholde den store interesse, så vi også får bevaret interessen, når verden igen åbner sig op og der igen gives muligheder for holde ferier i udlandet.
Med dette ønsker jeg er alle en god sommer med masser af god vind og gode sejleroplevelser.

 

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen Formand for Næstved Sejlklub