Kære medlem af Næstved Sejlklub

Først et godt nytår til dig og din familie. Stor tak for din forståelse for, at klubrammerne i år 2020 har været begrænset med flere restriktioner i forhold til at undgå smitte med Covid-19.

Udover at håndtere de mange udmeldinger om Corona-restriktioner har hovedbestyrelsen i 2020 været optaget af at være aktiv i debatten om udflytning af erhvervshavnen. Debatten har været præget af erhvervshavnens udmelding om, at de helst ville flytte til Ydernæs lige præcis der, hvor Kanalhavnen har til huse.

Midt på året meldte borgmester Carsten Rasmussen ud, at han ikke kunne se en fremtid i erhvervshavnen. Denne udmelding var selvfølgelig godt nyt for sejlklubben, men debatten er fortsat aktiv med erhvervshavnen i front og med argumenter for vigtigheden af at Næstved bevarer sin status som havneby.

Sejlklubben har argumenteret for bevarelsen af vores aktiver på Ydernæs. Dette har vi gjort ud fra en opfattelse af, at der ikke findes alternative placeringsmuligheder. Senest har hovedbestyrelsen skrevet til alle medlemmer i byrådet og argumenteret for vores sag. Brevet til byrådet kan ses på vores hjemmeside www.nsk.dk.

Det er spændende, hvad byrådet beslutter sig for. Den aktuelle plan er, at byrådet træffer sin beslutning den 25/1 2021. Vi håber selvfølgelig, at vi får lov til at blive på Ydernæs.

Hovedbestyrelsen vil fortsætte sin mødeaktivitet og har planlagt følgende fællesaktiviteter:

· Standerhejsning i Inderhavnen den 18/4 kl.14.00.

· Standernedtagning i Kanalhavnen den 17/10 kl.14.00.

· Julegløgg i Kanalhavnen den 5/12 kl.14.00.

· Nytårskur i Inderhavnen den 2/1 2022 kl.14.00.

· Hovedgeneralforsamling i Musikstalden 24/1 2022 kl.19.00.

Udover disse aktiviteter skal I huske vores fælles sejlertur til Heiligenhafen i forbindelse med Kr. Himmelfartsferien. Aktivitetsudvalget melder ud om øvrige aktiviteter i årets løb.

Der vil også komme yderligere information fra Kapsejladsudvalget om vores onsdagssejladser.

I Inderhavnen søges der efter en ny havnefoged – så hvis du er frisk eller kender nogen, der er interesseret, kan de rette henvendelse til Jacob Holm – mobil 40 83 06 85 eller e-mail: jaho56@gmail.com

Vi glæder os over nu at gå lysere tider i møde. Inden længe er vi igen i gang med forårsklargøringen, så vi kan komme på vandet og nyde vores store passion med sejladsen.

Vi ses på beddingspladsen.

På vegne af hovedbestyrelsen

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub

Efter at have udsendt seneste nyhedsbrev har hovedbestyrelsen modtaget en indsigelse fra medlem Lars Fischer om grundlaget for at udsætte hovedgeneralforsamlingen. Hovedbestyrelsen har taget indsigelsen til efterretning. Det betyder at tidspunktet for afholdelse af Hovedgeneralforsamlingen nu i stedet varsles til den 25. januar 2021 kl. 19.00 til afholdelse i Musikstalden. Dagsorden i følge vedtægterne. Det skal oplyses at der er en vurderet risiko for at tidspunktet udsættes.