Kære medlem af Næstved Sejlklub

Næstved Sejlklubs hovedgeneralforsamling udsættes til afholdelse den 14. juni 2021 kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegade Kaserne.

Hovedgeneralforsamlingen var oprindeligt varslet til den 25. januar 2021, efterfølgende blev tidspunktet ændret til den 7. juni 2021.

Materiale til hovedgeneralforsamlingen kan ses på klubbens hjemmeside https://www.nsk.dk.

Udsættelsen skyldes regeringens seneste udmelding om forsamlingsforbud grundet smitterisiko for covid-19.

På vegne af hovedbestyrelsen

Med sejlerhilsen
Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub