Mød op og vær med til at gøre din indflydelse gældende.

Vi ses på Grønnegade Kaserne, Musikstalden den 23. januar 2023 kl. 19.00

Med sejlerhilsen 

Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub


2023-01-23 Dagsorden, beretning og forslag til Hovedgeneralforsamling i NSK 2023.pdf

2023-01-23 Regnskab og budget.pdf