Til alle sejlere

Så nærmer den nye sæsson sig med raske skridt, bådene skal snart i vandet og vi håber på godt vejr,

Vi håber at vi igen i år kan se mange sejlere på vandet til onsdagssejladserne, til Smålandshavet Rundt og Klubmesterskabet. 

Også i år åbner vi op for muligheden for at sejle med uden målerbrev hvor vi forestiller os sejlere der bare vil med ud og sejle uden at skulle stille med målerbrev etc. kan sejle med rundt på banen uden som så at sejle efter premier, men bare være på vandet og nyde samværet efter sejladsen

Onsdagsejladserne starter den onsdag den 5 maj, Smålandshavet Rundt foregår lørdag den 12 juni og Klubmesterskabet foregår lørdag den 28 august 

Kapsejladsudvalget glæder sig til at se rigtig mange sejlere til sejladserne så læg allerede nu datoerne i kalenderen.

Tilmelding til Onsdagssejladserne er allerede åben så skynd jer at tilmelde jer, indbydelsen ligger på NSK’s hjemmeside 

Mange Hilsener fra Kapsejladsudvalget