Lørdag d. 17. Juni. 2023, holder Næstved Sejlklub Kapsejladsen Smålandsfarvandet rundt. 

Traditionen tro starter vi Lørdag morgen kl. 07.15 med morgenbrød og kaffe til de interesserede i ”Karantænehuset”. Bane- og sejladsbestemmelser udleveres i den forbindelse.

Banen vil blive udlagt umiddelbart før sejladsen, afhængig af vindforhold.

Første start går kl. 9.30.

Starten går ved Karrebæksminde, og banens længde vil være maximum 25 sømil. Banen vil blive udlagt omkring de faste mærker i Smålandsfarvandet. De relevante mærker samt omsejlings retning vil blive meddelt på skipper­ mødet klokken 08:00. Mål vil også være i Karrebæksminde.

Start- og mållinje er den samme, men passeres modsat vej. 

Der sejles efter GPH 2022. Kun både med gyldigt certifikat gældende d. 17/6-2023 kan deltage

Der sejles efter IYRU´s kapsejladsregler, Dansk Sejlunions Sejladsbestemmelser og Næstved sejlklubs sejlprogram for Smålandshavet rundt.

Der arrangeres klasse løb ved min. tre både. Sejladsen gennemføres ikke ved for få tilmeldte.

 

Startgebyret er kun 250,- kr. Incl. moleøl efter sejladsen.

 

VI GRILLER

Der er arrangeret kæmpegrill, som tændes op, og er klar omkring kl. 18.00. Her kan I tilberede jeres medbragte bøffer/pølser og andet godt. 

 

PRÆMIER

Præmieoverrækkelsen sker lørdag aften kl. 21.00 Der vil være præmier til alle både, der gennemfører sejladsen samt en vandrepokal til den vindende båd.

 

Vi glæder os til en god dag på vandet, samt hyggeligt samvær efter sejladsen.

 

Sejlerhilsner 

Kapsejladsudvalget