Der indkaldes til Næstved Sejlklub Yderhavnens hovedgeneralforsamling den 23. november 2023 kl. 19.00 i Skipperstuen/rødebarak i Inderhavnen.

Dagsorden og regnskab udsendes seperat direkte til medlemmernes e-mail.

På vegne af bestyrelsen

Carsten Ellgaard Thomsen, Formand Yderhavnen.