Der indkaldes til hovedgeneralforsamling den 25. januar 2021 kl. 19.00 i Musikstalden.

Dagsorden og procedure jævnfør klubbens vedtægter.

På vegne af hovedbestyrelsen

Formand for Næstved Sejlklub