Der indkaldes til Næstved Sejlklubs hovedgeneralforsamling den 23. januar 2023 kl. 19.00 i Musikstalden.

Dagsorden og procedure jævnfør klubbens vedtægter.

På vegne af hovedbestyrelsen

 

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub