Ordinær Generalforsamling i Næstved Sejlklub – Kanalhavnen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i NSK Kanalhavnen i klubhuset.

Søndag den 26. november 2023 kl. 12.30

(Der vil inden generalforsamlingen være fællesspisning med Skipperlabskovs kl. 12.00)

(Tilmelding til fællesspisning foretages på mail sekretaer.kh@nsk.dk )

Indkaldelse sker i henhold til Kanalhavnens vedtægter §-5

Indkaldelse Ordinær Generalforsamling i Kanalhavnen 26-11-2023

Indkaldelse Ordinær Generalforsamling i Kanalhavnen-26112023, anden version

Sådan stiller du forslag til Generalforsamlingen