Ekstraordinær Generalforsamling I
Næstved Sejlklub- Kanalhavnen
 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i NSK Kanalhavnen i klubhuset.

Torsdag den 2. Juni 2022 kl 17.30 

Indkaldelse sker i henhold til Kanalhavnens vedtægter §6

Bestyrelsen skal bestå af 5 bestyrelsesmedlemmer ud over formand og kasserer.
Der er fratrådt et bestyrelsesmedlem og foreningen har ikke en suppleant
Dagsorden :
  1. Valg af dirigent.
    Bestyrelsen forslår Søren Kamper

  2. Valg af bestyrelsesmedlem.
    Bestyrelsen Forslår Peter Harsdal som nyt bestyrelsesmedlem.

  3. Valg af Suppleant.
    Bestyrelsen har ingen forslag til ny suppleant

  4. Eventuelt

 

Venlig Hilsen
Afdelingsbestyrelsen
Kanalhavnen