Alle medlemmer med ledsager inviteres til at deltage i klubbens nytårskur.

 

Nytårskuren er en festlig og hyggelig anledning til at mødes og ønske hinanden et godt nytår. 

 

For nye medlemmer kan jeg oplyse, at nytårskuren er for alle og er en fælles klubaktivitet. 

Bemærk at Nytårskuren denne gang afholdes i Kanalhavnens klubhusÅrsagen er, at skipperstuen i Inderhavnen skal renoveres. 


 

Typisk foregår nytårskuren ellers altid i Skipperstuen i Inderhavnen og som udgangspunkt den 1. søndag i det nye år (medmindre denne dag falder den 1. januar. I så fald afholdes det den efterfølgende søndag)

 

Mød op og vær med til at festligholde en god klubtradition.

 

På vegne af Hovedbestyrelsen.

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub