Her finder du en komplet liste med kontaktoplysninger på Næstved Sejlklub's bestyrelsesmedlemmer.
 

Hovedbestyrelsesen:

 Navn  Job  Tlf  Mail
 Torben Søndergaard Nielsen  Formand 51 27 27 87 tt@nielsen.mail.dk
 Nils Johnsen  Næstformand   lonijo@mail.dk
 Erik Hansen  Hovedkasserer 22 92 67 76  kas@nsk.dk 
 Søren Svarrer  Bestyrelsesmedlem - sekretær  40 33 99 07  s.svarrer@stofanet.dk
 Jan Christoffersen  Bestyrelsesmedlem - repræsentant for Inderhavnen  21 66 40 26  reumert@bbsyd.dk
 Rene Nielsen  Bestyrelsesmedlem - repræsentant for Kanalhavnen 20 28 73 04   toemreren@gmail.com
 Frank Nielsen  Bestyrelsesmedlem - repræsentant for Yderhavnen  
 Jesper Johansen  Bestyrelsesmedlem - repræsentant for Jolleafdelingen  41 20 08 12  jesper.johansen@mac.com

Kanalhavnen:

 Navn  Job  Tlf  Mail
 Rene Nielsen  Formand  20 28 73 04 toemreren@gmail.com
 Ronni Dahl    27 20 27 26 ronni.dahl@krfo.dk
 Poul Erik Olesen  Kasserer  
 Torben Johansen  Sekretær 31 22 91 80 t2@t2-management.dk
 Leif Petersen  Bestyrelsesmedlem - pladsmand 30 54 74 63 leif-inge@stofanet.dk
 Gert Christoffersen
 Bestyrelsesmedlem
27 64 60 11
gert@gcmaskinvaerksted.dk
 Jesper Bolin
 Bestyrelsesmedlem  20 52 92 71 jesogjen@yahoo.dk
 Niels-Erik Sørensen  Bestyrelsessuppleant  61 26 73 90 enoe@c.dk

Inderhavnen:

 Navn  Job  Tlf  Mail
 Jan Christoffersen  Formand  21 66 40 26  reumert@bbsyd.dk
 Ejvind Bodal  Kasserer  23 41 88 43  gevind@stofanet.dk
 Poul Elvig  Bestyrelsesmedlem - pladsmand  40 13 61 72  jpelvig@stofanet.dk
 Kenneth Ahlgren  Bestyrelsesmedlem  20 41 67 55  ahlgrenka@gmail.com
 Ivan Ravn  Bestyrelsesmedlem  27 11 71 79  ivr@bane.dk
 Flemming Mazur  Bestyrelsesmedlem  20 27 01 22  famazur@stofanet.dk
 Jacob Holm  Sekretær  40 83 06 85  jaho56@gmail.com
 Jan Mikkelsen  Supplant  27 50 98 99  formand1@mac.com

Yderhavnen:

 Navn  Job  Tlf  Mail
 Frank Nielsen  Formand  
 Erik Hansen  Kasserer  22 92 67 76 kas@nsk.dk
 Michael Johansen  Bestyrelsesmedlem - pladsmand  23 20 45 91 basisbokse@gmail.com
 Carsten Ellgaard Thomsen  Bestyrelsesmedlem - sekretær  40 52 52 42 cet@privat.dk

 
 Dennis Kjærsgaard Mortensen  Bestyrelsesmedlem - bro  22 67 90 42 dkm57@me.com

Jolleafdelingen:

 Navn  Job  Tlf  Mail
 Kenneth Steen  Formand  40 20 10 95 ks@topcall.dk
 Jesper Johansen  Kasserer  41 20 08 12 jesper.johansen@mac.com

Udvalg:

 Navn  Job  Tlf  Mail
 Peter Frederiksen  Kontaktperson for kapsejladsudvalget 40 31 37 78 peterefrederiksen@hotmail.com
Flemming Hartvig  Kontaktperson for svømmeudvalg  40 26 56 23
flhartvig@gmail.com
 Jack Pedersen  Kontaktperson for aktivitetsudvalg  42 64 17 50 JackP@mail.dk
 Michael Nielsen  Kontaktperson for Sejlerskolen  40 73 66 77 mhn@m-axconsult.dk