Kære medlem
 
Som du sikkert er bekendt med er vores afdeling Kanalhavnen kommet i farezonen, da Næstved Havn har indstillet til Økonomiudvalget i Kommunen, at de ser netop Kanalhavnens placering som den bedst egnede til en ny erhvervshavn.
 
Hovedbestyrelsen er særdeles aktive i vores bestræbelser på konstruktiv dialog med henholdsvis Kommunen og Erhvervshavnen, men støtte alle gode initiativer der kan medvirke til, at Kanalhavnen kan blive på Ydernæs.
 
Hovedbestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Michael B. Clausen fra Standjærgerforeningen på Ydernæs. Michael vil gerne om vi vil støtte hans projekt med at indsamle tilkendegivelser om støtte til bevarelse af spidsen af Ydernæs.
 
Michael har taget initiativ til en underskriftsindsamling, som hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at bakke op.
 
Du har mulighed for at sende en e-mail til Michael brauball@privat.dk med overskrift i emnefeltet: Bevar spidsen af Ydernæs - samt navn og adresse i tekstfeltet.
 
Det samlede resultat vil blive afleveret til Byrådet, som har det endelige ord i sagen. I må meget gerne dele opfordringen.
 
Med sejlerhilsen
Torben Søndergaard Nielsen
Formand for Næstved Sejlklub