Kære sejlklub,
 
I forbindelse med byggeriet af Femern tunnelen er der udsendt nogle Efterretninger for Søfarende EfS/NtM i forbindelse med oprettelse af nogle arbejdes områder ved Rødbyhavn Trafikhavn.
 
I EfS af 22. maj 2020 bliver det oplyst: ” I forbudsområdet vil der være forbud mod uvedkommende sejlads, dykning, ankring, fiskeri og arbejder på havbunden. Note Forbudsområdet oprettes af SFS i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 1 og 7. Overtrædelse af forbuddet straffes i henhold til samme lov, § 28, nr. 3”
 
Da vi tror, at ikke alle sejlere ser disse EfS, vil vi forespørge om klubberne kunne være behjælpelig med sende denne EfS ud til deres medlemmer, der planlægger sejlads i Østersøen, så de kan blive oplyst om sejlads forholdene.
 
Med venlig hilsen
Dansk Sejlunion.