Kære medlem af Næstved Sejlklub

Næstved Sejlklubs hovedgeneralforsamling som har været varslet til afholdelse den 25. januar 2021, udsættes til afholdelse den 7. juni 2021 kl. 19.00 i Musikstalden på Grønnegade Kaserne.

Materiale til hovedgeneralforsamlingen kan ses på klubbens hjemmeside https://www.nsk.dk.

På vegne af hovedbestyrelsen

Med sejlerhilsen

Torben Søndergaard Nielsen

Formand for Næstved Sejlklub