Retningslinier for søsætning 2021

Søsætning fra NSK´s bedding plads under forudsætning af, der ikke er forsamlingsforbud mod
flere end 5 personer, strammes disse regler til færre personer vil det ikke være muligt at få
foretaget fælles søsætninger.

 

Følgende retningslinier er gældende for søsætning, fra NSK´s beddingplads.
Alle skal være klar over at søsætningen suverænt bestemmes af kranpersonale.
Dette gælder også hvornår det er muligt, at søsætte det enkelte medlems båd. Både dato og tidspunkt på dagen.
 

Tilmelding til fælles søsætning fra NSK´s Kran & bedding plads,foretages på NSK´s hjemmeside under aktivitet/kalender. Man klikker på den dato der er markeret som fælles søsætning og udfylder skemaet, hvorefter båden er tilmeldt søsætning den pågældende dag.

Stativ nummer: (kan være 5 cifret hvor første cifre er 1 eller 2. Kan også være 4 cifret og første cifre er 5)

Hvis man bestiller/ønsker sin båd søsat udenfor fælles søsætning, er det vigtigt at følgende oplyses.

Medlemsnummer.
Stativ nummer. (kan være 5 cifret hvor første cifre er 1 eller 2, eller 4 cifret og første cifre er 5)
Telefonnummer
Bådnavn

Oplysningerne med ønske om individuel søsætning aftales med den ønskede kranfører, telefonnr. og mailadresser fremgår af kran kalenderen, under kran & beddingslads

Af hensyn til kranpersonalet vil det være gældende, at arbejde med handling af udstyr i form af stropper, stabling af stativer og oprydning m.m., foretages af bådejeren efter kranførerens henvisning/vejledning.
 

For at få så smidigt en søsætning som muligt, vil det hjælpe alle, hvis dem der står først på

pladsen og ligeledes dem der står på kørevejene vil søsættes først. Ellers bliver kranførerne sat på en næsten umulig opgave, når de skal flytte både, for at få de inderste både frem til søsætning.
 

Den 30/01/2021

På vegne af kranførerne
Kjeld Nielsen