NSK´s Kran & bedding plads.

Retningslinjer for fælles optagning af både der er tildelt stativ/vinterplads 2021.

Følgende er gældende for løft med NSK´s kran.

Alle skal være klar over optagningen suverænt bestemmes af kranpersonale.

Dette gælder også hvornår det er muligt, at krane det enkelte medlems båd. Både dato og tidspunkt på dagen.

Tilmelding fælles optagning til NSK´s Kran & bedding plads, foretages på NSK´s hjemmeside under aktivitet/aktivitetsoversigt. Man klikker på den dato der er markeret som fælles optagning og udfylder skemaet, hvorefter båden er tilmeldt optagning den pågældende dag.

Husk alle både bakker hen til kranen, altså hækken mod bedding pladsen.

Af hensyn til kranpersonalet er det gældende, at bådejeren deltager i arbejdet med udstyr i form af stropper, stativer og oprydning m.m..

Anhugningspunkter for stropper anvises af bådejeren, da det forsikringsmæssigt er bådejeren, der har ansvaret for korrekt anhugning.

For at få så smidigt en optagning som muligt, er det vigtigt at den af kranførerne angivne rækkefølge overholdes, rækkefølgen er tilgængelig 1 til 2 dage før optagnings dagen.

August 2021

På vegne af kranførerne

Kjeld Nielsen