Kære formand,

Dansk Sejlunion har opdateret hjemmesidens information om Corona-situationen.

Henstillingerne til sejlklubberne er præciseret, så det fremgår helt klart, at DIF og Dansk Sejlunion henstiller til, at der ikke finder nogen aktiviteter sted i sejlklubberne – hverken indendørs, udendørs eller på vandet.

Desuden er der indskrevet et helt nyt afsnit om, hvordan de enkelte sejlere og bådejere bør forholde sig.

Der er også forklaret, hvorfor DIF og Dansk Sejlunion anlægger en restriktiv fortolkning af Regeringens og myndighedernes retningslinjer.

Hvis corona-situationen giver anledning til spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på christian@sejlsport.dk.

Du er også velkommen til i øvrigt at gøre brug af vores medarbejderes rådgivning om andre forhold. Vi er alle på arbejde og klar til at hjælpe.

Vi håber snart at kunne kommunikere noget mere positivt om aktiviteter i klubberne og på vandet.